Enviaments

Els nostres productes son enviats mitjançant MRW. Aquesta empresa de missatgeria utiliza infraestructura pròpia en tot el territori nacional.

Enviem a tot el món, en el moment de la compra, el preu de l’enviament es sumarà a l’import dels productes seleccionats. Automàticament només podem calcular en l’actualitat enviaments a Europa. Per a comandes a altres païssos us podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte.

El cost d’enviament dels nostres productes varía depenent del pes i volum. Com que sempre en els nostres productes, el pes és inferior al volum, l’empresa de missatgeria utilitza una conversió per saber el cubicatge.

Entrega del producte

 

Nicknom es compromet a entregar el producte en perfecte estat en l’adreça que indiqueu en el formulari de la comanda. Per tal d’optimitzar l’entrega, us agrairem que indiqueu una adreça en la que la comanda pogui ser entregada dins de l’horari laboral habitual. També és molt recomenable que ens faciliteu el vostre número de telèfon per tal que el missatger us pogui trobar si esteu absents i concretar una segona entrega. L’empresa de transport realitza fins a dos intents d’entrega.

Nicknom contracta com a part del servei d’entrega de missatgeria, la realització d’una serie d’accions de seguiment, per tal de que l’entrega es produeixi.

Si passats 5 dies hàbils des de la sortida a repartiment no s’ha fet l’entrega, el comprador a de posar-se en contacte amb Nicknom. En el cas de que el comprador no ho faci així, passats 7 dies hàbils des de la sortida del repartiment, la comanda serà retornada la nostre taller i el comprador haurà de fer-se càrreg dels gastos d’enviament i del retorn a origen del paquet.

No ens fem responsables pels errors causats en l’entrega quan l’adreça d’entrega introduida pel comprador en el formulari de comanda no sigui real o no figuri.

El comprador ha de comprovar l’estat del paquet davant del transportista que ralitza l’entrega de la comanda. Haurà d’indicar en l’albarà d’entrega qualsevol anomalía que pogui detectar en l’emboltori del paquet. Si posteriorment, un cop revisat el producte, el comprador detecta qualsevol incidència, cops, trencament , indicis d’haver estat obert o qualsevol desperfecte causat en aquest pel transport, aquest es compromet a comunicar-ho a Nicknom via e-mail en el menor temps possible, abans de les següents 24 hores. Passat aquest temps no ens podrem fer responsables per aquest motiu.

La recollida al taller es una opció que es pot marcar en el formulari de comanda. En aquest cas, el comprador haurà de pagar només l’import del producte. Nosaltres avisarem al comprador via e-mail o telèfon per concretar la recollida al taller en horaris laborals. El temps d’entrega és de 12 dies hàbils igualment.

Temps d’entrega

 

Els enviaments els realitzem a través d’una empresa de missatgeria. La comanda realitzada pel comprador serà entregada en un termini màxim de 12 dies laborals, des de que hem fet la comfirmació de la comanda. Encara que depenent del producte i de la quantitat de comandes d’aquell periòde, pot ser que entregem la comanda abans d’aquest termini.

Aquest temps d’entrega és una estimació, per tant, és possible que variïn per raons logístiques o de força major. En cas de retràs en les entregas, Nicknom us informarem el més avait possible.

Cada entrega es considera efectuada en el moment que l’empresa de transports posa el producte a disposició del comprador, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per l’empresa de transports.

La comanda EXPRESS, té un cost adicional de 5€. Aquesta opció es pot marcar en una casella en el formulari de comanda. En aquest cas, el temps d’entrega és de 4 dies laborals a comptar des de que rebs la confirmació de la comanda. L’empresa de transports pot entregar el paquet a qualsevol hora del quart dia.

Pèrdua

 

Si el motiu pel qual no s’ha pogut realitzar l’entrega és la pèrdua del paquet, el nostre transportista iniciarà una investigació. En aquest casos, el temps de resposta de l’empresa de missatgeria pot trigar entre una i dues setmanes.