Oxidat

Oxidem el ferro per obtenir un color marró vermellós. Tractem i envernissem per protegir.

Envellit

Pintem amb un o varis colors parts del ferro . Oxidem per obtenir taques d’òxid. Tractem i envernissem per protegir.

Industrial

Pintem parts del ferro i deixem la resta del color natural del ferro (gris fosc) amb les soldadures llimades(platejat). Envernissem per protegir.

Pintat llis

Pintem amb un color tot el conjunt de ferro.

Pintat amb pinzellades

Pintem amb un color tot el conjunt i al damunt fem unes pinzellades blanques o d’un color clar en petites zones del ferro.